For at styrke trivslen blandt eleverne, opfordres alle landets skoler til at have en årlig trivselsdag den første fredag i marts. Vestermarkskolen har derfor, gennem de sidste ca. 10 år, arrangeret en årlig trivselsdag, med familiegrupper, der inden for de senere år er udvidet med venskabsklasser. Formålet er at eleverne, gennem samarbejde på tværs af klassetrin, skaber nye venskaber og respekt for hinanden, og dermed bedre trivsel i det daglige. Som en af de få skoler med elever lige fra 0. til 9. årgang, giver disse tiltag ligeledes god mulighed for øvelse i hensynet til og omsorgen overfor yngre elever.

Trivselsdagen og familiegrupper

Trivselsdagen er meget traditionstro, og er en dag, som eleverne glæder sig til hvert år, som en tilbagevendende, genkendelig begivenhed. Dagen består primært af et aktivitetsløb, arrangeret af 9. årgang. Øvrige elever fra 0.-8. fordeles i såkaldte familiegrupper, hvor alle klassetrin er repræsenteret. Hver familiegruppe har et landenavn. Man følger samme land hele sin skoletid, og man er desuden sat i gruppe sammen med sin faste makker fra sin venskabsklasse. 8. årgangs elever har, som de ældste i gruppen, et uformelt ansvar for, at tage sig af de mindre i gruppen.
På løbet møder man forskellige aktiviteter, hvor der skal samarbejdes for at nå i mål, og man kommer rundt på hele skolen, både inde og ude samt i hallen. Ved hver post møder man elever fra 9. årgang der, efter aktiviteten, sender holdet videre med point fra 1-5. Man får point for at være god, hygge sig, samarbejde og andet, der kan være relevant på posten.
 
Efter løbet er der kåring af dagens vinderhold, og resten af skoledagen hygger man sig med sin venskabsklasse.

Venskabsklasser

Venskabsklasserne har en funktion, der strækker sig længere end blot til trivselsdagen. Til morgensamling sidder venskabsklasserne sammen, hvor hver elev har en fast makker fra den anden klasse, og ofte ses de ældste elever med deres yngre venskabsmakker siddende på skødet. 0. årgang nyder desuden den luksus, at blive hentet hver morgen af deres venskabsklasse, og fulgt ned til morgensamlingen. Derudover følges klasserne til julegudstjeneste, og laver typisk ting sammen på andre anderledes skoledage. De læser også af og til sammen m.v.
 
I det hele taget er der meget fokus på at samarbejde, venskabsklasserne imellem, sådan at det bliver naturligt at være sammen gennem mange år af sin skoletid, indtil den ældste klasse forlader skolen efter 9., og en ny 0. klasse venter som forventningsfuld makker.
 
10. marts 2017