REFERAT AF SKOLEBESTYRELSESMØDER VESTERMARKSKOLEN DEN

10.september 2018

Kl. 17.00 – 19.30
 

Skolebestyrelsesmøder

 

Fraværende

Jakob Rasmussen – Thomas Andresen – Mette Andersen

Punkter

Sagsfremstilling

Indstil-

linger

Referat

 1. Valg af ordstyrer

 

 

 

Morten Kodahl

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

 

 

Godkendt

 1. Præsentation af elevrådet

Der er blevet valgt nyt elevråd

FN /MA

Præsentation af nyt elevråd. Følgende var til stede:

Nikolaj 8. a

Kristian 5. b

Marcel 4. b

Jakob 4. a

Sarah 7.b

 1. Mobiltelefoner på skolen

 

Henvendelse fra elevrådet

Christina /elevråd

Ved indsamling af mobiler, ønskes der bedre fysisk beskyttelse.

Positiv tilbagemelding fra elever - det har styrket fællesskabet, at eleverne ikke kun ser på deres mobiler.

Mellemtrin har mobilerne i taskerne, eller derhjemme. Eleverne er mere sammen i pauserne.

Størstedelen af eleverne er glade for, at mobilen ikke er i brug i løbet af skoledagen.

 

Retningslinjer for mobiler drøftes på pædagogisk laboratorium i oktober. Derefter drøftelse i MED og videre i Skolebestyrelsen til revurdering af princippet om samværsregler.

 

Til beslutning på skolebestyrelsesmøde i oktober.

 1. BU besøg den 12/9 19.15 – 20.15

Dagsorden fremlægges

FN/Christina

Christina Stavnsbjerg gennemgår dagsordenen til Dialogmøde.

 

 1. Skolebestyrelsens tilsynspligt

Tema for ny skolebestyrelse

Gruppe arbejde

FN

Gruppearbejde: Ordet på bordet.

 

 1. Samarbejde med ledelsen er baseret på tillid / åbenhed.
 2. Beslutninger foregår på møder.
 3. Tilsyn på allerede eksisterende data.
 4. 4 Principperne gennemgås/revideres løbende.
 1. Årshjul

Skal der udarbejdes et sådant?

FN / Christina

Punktet kommer på næste møde

 1. 5762

Orientering om forum 5762 udviklingsarbejde

     FN

Det skal blive attraktivt at bo i 5762, hvilket betyder at gruppen arbejder med forskellige tiltag.

Svendborg Vest er i vækst.

9 Meddelelser

Formand

Personale

Forældrevalgte

Skoleleder

Personale

Elevtal 5/9

Arealeffektivisering

Høringssvar

Formand: Intet at berette

 

Personale: Intet at berette

 

Forældrevalgte: Intet at berette

 

Skoleleder: En lærer i udskolingen har opsagt sin stilling – der er ansat en i denne stilling tidsbegrænset skoleåret ud.

Elevantal pr 5. september: 321

10. Punkter til      næste møde

 

 

Mobiltelefoner, samværsregler

Årshjul

Klub fra 4. klasse

Høringssvar