Her på Vestermarkskolen har vi, igennem flere år, haft en såkaldt legepatrulje. Konceptet udspringer fra Dansk Skoleidræt gennem hjemmesiden”legepatruljen.dk”.

Konceptet

Tanken er at sætte gang i bevægelsen - også i pauserne. Konceptet er henvendt til indskolingseleverne, men rammer bredere end det. Selve legepatruljen består nemlig af ældre elever, der uddannes som leg-igangsættere. I indeværende skoleår har vi 15 elever fra 7. og 8. årgang tilmeldt. Ofte hopper elever fra mellemtrinnet også med på de aktiviteter der sættes igang, så på den måde rammes der meget bredt, samtidig med at der bygges bro mellem store og små.

En rød tråd

Alt dette er i god tråd med andre tiltag på skolen. Som idrætsskole, er vi fx forpligtet til at tilbyde 6 lektioners bevægelse ugentligt for elever i 0.-6., og den seneste skolereform lægger op til 45 minutters daglig bevægelse for alle skoleelever i løbet af skoledagen. Derudover har skolen andre initiativer igang i forhold til at bygge bro imellem store og små, nemlig gennem vores familiegrupper og den årlige trivselsdag. (se evt. tidligere opslag om hhv. trivsel og idrætsskole under fanen “noter”)
 

Det praktiske

Det er en pædagog i indskolingen, der er tovholder på ordningen. Denne har været på kursus i opstartsfasen, og er således klædt på til at uddanne legepatruljer her på skolen. Ved hvert skoleårs start tager pædagogen på besøg i 7. og 8. klasserne for at fortælle om ordningen, og opretter så en ny legepatrulje for det nye skoleår ud fra de interesserede der melder sig.
 
Man binder sig for et skoleår ad gangen, og der køres en turnus, hvor tre elever har vagten en uge ad gangen, hvor de sætter aktiviteter igang tirsdag og torsdag fra 11:45 til 12:15. Legepatruljen bærer i disse tidsrum trøjer med legepatruljens logo på, således at de er let genkendelige. Patruljen stiller sig klar i skolegården i de aftalte tidsrum, og får samlet interesserede elever, hvorefter aktiviteten går igang - typisk i skolegården, men ofte trækkes der også om til jordvolden eller boldbanen.
 
Elever fra 8. på legepatruljevagt
 
I indskolingen lånes evt. bolde og andet, og kniber det med at finde på en aktivitet, kan man kigge i en mappe med forskellige lege i. Gennem legepatruljen.dk modtager skolen også en “månedens leg” til ny inspiration.
 
Når det nye skoleårs nye legepatrulje er klar, skrives der ud til lærerne, der viderebringer informationen til indskolingseleverne, og opfordrer dem til at være med.
 
 
 
2. juni 2017