På Vestermarkskolen har vi en fast stab af tekniske servicemedarbejdere og rengøringsassistenter, der tager sig af vedligeholdelse og rengøring af skolens bygninger og udendørsarealer. Tidligere var disse medarbejdere ansat af skolen, men siden 1. januar 2014 har de i stedet været ansat af den afdeling der kaldes CETS (Center for Ejendomme og Teknisk Service). Opgaven med ejendomsservice påhviler derfor ikke længere skolen, idet CETS har overtaget denne opgave for samtlige bygninger og udendørsarealer i Svendborg Kommune. Budgettet er samtidig overgået til CETS.

Distrikter i CETS

CETS er opdelt i 6 distrikter, hvor Vestermarkskolen hører under distrikt 4, der dækker bygningene i den gamle Egebjerg Kommune. For medarbejderne her i huset betyder det bl.a. at de kan sendes rundt til opgaver i hele distriktet, hvis der er behov for dette, men deres primære arbejdsområder er Vestermarkskolens afdelinger i Vester Skerninge og Ollerup,

CETS’ opgaver

De opgaver CETS varetager for bl.a. Vestermarkskolen, er stort set al ind- og udvendig vedligehold, herunder drift og vedligehold af boldbaner, og så betaler de skolens forbrugsafgifter. Undtaget er fx vedligeholdelse af kaffemaskiner, vandkølere, lifte, blomster og planter i krukker, som skolen selv skal sørge for vedligeholdelsen af. Derudover har Vestermarkskolen, i samarbejde med CETS-staben her på stedet, aftalt sig frem til nogle specifikke opgaver, der ønskes løst her, sådan at tingene fungerer bedst muligt i hverdagen. Fx i forbindelse med særlige skolearrangementer/ - aktiviteter, hvor CETS er en stor hjælp, når der skal opstilles scene, tribune, stole og borde m.v., eller når der skal hejses flag eller slås et søm i på legepladsen, eller når der i det hele taget skal ordnes noget praktisk, som en medarbejder med teknisk flair har noget lettere ved at løse, end en medarbejder med primære evner indenfor det pædagogiske eller administrative område :) Det giver god mening, og vi er glade for, at vi fortsat kan snakke sammen om løsningen af diverse opgaver, selvom personalet ikke længere opererer under skolelederen.

Rådgivning og Renovering

Når der er større renoveringsopgaver, fx som i øjeblikket, hvor vi får ombygget skolebiblioteket, sker dette igennem en underafdeling i CETS, der hedder Rådgivning og Renovering. Det er dem, der løbende vurderer behovet for renovering, ny- og tilbygninger. Det er fx. også dem, det skal gå igennem, hvis skolens legeplads skal gennemgå en større renovering. Uanset om det gælder legeplads, skolebibliotek, nye vinduer eller noget fjerde, så må vi, på lige fod med de øvrige instanser i kommunen, ansøge om at komme i betragtning til den fælles pulje, der er afsat til ovennævnte.

CETS her på skolen

CETS-staben på Vestermarkskolen består p.t. af 5. rengøringsassistenter, 3 tekniske servicemedarbejder, 1 teknisk serviceleder og så distriktslederen, der er leder af hele distrikt 4. De holder til dagligt til i skolens kælder.
 
Afdelingen er svær at fange samlet, men her er det lykkedes at fotografere halvdelen, nemlig: Søren, Berit, Betina, Bjarne og Thomas

Hvis du vil vide mere

Her kan du læse mere om CETS: https://www.svendborg.dk/kommunen/o...
 
27. spril 2017