REFERAT FRA SKOLEBESTYRELSESMØDE VESTERMARKSKOLEN DEN 14.maj 2018 17:00 – 19:30

Skolebestyrelsesmøder

Punkter

Sagsfremstilling

Indstil-

linger

Referat

 1. Valg af ordstyrer

 

 

 

Christina Stavnsbjerg

 1. Godkendelse af referat

 

 

Godkendt

 1. Nyt fra elevrådet

 

MA

Intet fra elevrådet

 1. Skolebestyrelsesvalg

Status på skolebestyrelsesvalget og det videre forløb herunder konstitueringsmøde inden d. 1.juni

Valgbestyrelsen

Der er valgt 7 bestyrelsesmedlemmer samt 7 suppleanter til valgperioden 2018 - 2022

 1. Skoleåret 18 /19

Personale / opgaver lejrskoler/rejser

FN SB MV

Nedskæring af:

 • Personaler
 • Lejrskoler. På 5. årgang, her kan der være andre muligheder end Bornholm.
 • Morgenbåndet er sløjfet

 

 

 1. Årsberetning 2017/18

Hvordan

Hvornår

Hvem

Bilag følger

 

Christina

Årsberetningen er godkendt.

Den sendes ud til alle forældre i forældreintra. Den lægges samtidig ud på skolens hjemmeside.

 1. Budget 2018

Fremlæggelse

Godkendelse

Bilag vedlagt

FN

Punktet kommer på kommende skolebestyrelsesmøde

 1. Overenskomst 18

Status på situationen

FN

Status:

Mette Andersen gennemgår status for Ok 18

OK 18 omhandlede ikke arbejdstidsaftale.

 

 1. Undervisningsmiljøundersøgelsen

Her fremlægges hvordan skolen vil arbejde med den videre

FN/SB/MV

Klassedelen Trivselsmåling – 17 og 18. T1 og T2.

Afdelingslederne afholder trivselssamtaler med alle klasselærerne, hvor data gennemgås på klasseniveau.

 

Skolebestyrelsen bliver informeret om data på skoleniveau på et skolebestyrelsesmøde.

 

Lars Qvortrup er taget af programmet og afløst af Thomas Nordahl.

 

 1. Meddelelser

 

Formand

Personale

Øvrige

Skoleleder

 

Formand:

Intet at meddele

 

Personale:

9. klasseprøverne er i fuld gang

Fagfordeling er i gang

Dimission tirsdag d 26/6 og sidste skoledag den 29/6

 

Øvrige:

Intet at meddele

 

Skoleleder:

Der skal boostes liv i 5762 arbejdsgruppen for erhvervslivet

 

I B&U skal ikke røres ved skolestrukturen i denne valgperiode

 

Sidste skolebestyrelsesmøde d. 11/6 begynder 16:30 med efterfølgende spisning.

 1. Punkter til næste møde

 

 

Budget

Programmet

Overordnet tilbagemelding på T2