På Vestermarkskolen vægter vi den internationale dimension højt. Derfor har vi bl.a. gjort brug af muligheden for at samarbejde med andre EU-lande gennem Erasmus+, der er EU’s uddannelsesprogram. Siden 2014 har vi, sammen med ungdomsskolen, deltaget i flere Erasmus+ projekter. Det betyder, at vi har kunnet sende udskolingselever afsted til Estland, Tyrkiet, Polen og Italien.

Besøg af Music Camp og volontører

Igennem samarbejdet med ungdomsskolen har vi også haft internationalt besøg her på skolen. Sidste sommer fik vi besøg af en Music Camp, der underholdt hele skolen med sange fra forskellige lande. Derudover deltager vi et forløb, hvor vi får besøg af volontører fra Spanien, Frankrig, Italien og Tyskland, der én gang ugentligt er med i undervisningen i udskolingen i samarbejde med skolens to internationale koordinatorer.

Under the same sky

Lige nu kører vi vores eget Erasmus+ projekt, som vi er blevet godkendt til for årene 2016-18. Der er meget skrappe krav for godkendelse, så vi er ret stolte af at være kommet gennem nåleøjet. Projektet hedder “Under the same sky” og fungerer på den måde, at vi har søgt partnerskab med andre skoler i EU. Vi har indgået partnerskab med skoler i Tyskland, Rumænien, Italien, Tyrkiet og Spanien. I løbet af 2017/18 sender vi i alt 16-20 udskolingselever afsted til fire af landene, startende med Tyskland, hvor 4 elever og en lærer skal til Eichstätt i Bayern i uge 11.
Projektet er støttet med EU midler.

Formål og tilmelding

Når Vestermarkskolen vælger at satse så stort på det internationale felt, så er det med det sigte at styrke elevernes sproglige og interkulturelle kompetencer ved at udvide deres kendskab til verden omkring os gennem mødet med andre kulturer og traditioner. Vi vil udvikle deres forståelse og tolerance gennem indsigt og viden, og ligeledes deres selvforståelse og selvværd ved at rejse ud og indgå i et autentisk miljø, der kan virke meget anderledes end det hjemlige.
For at komme i betragtning til at rejse med Erasmus+ har Vestermarkskolen oprettet rejsebanken “klar-parat-rejs”. Udskolingseleverne har mulighed for at tilmelde sig hvert år i august i forlængelse af forældremøde, hvor der orienteres om projektet.

Koordinatorer og linjedag

Planlægningen af det internationale samarbejde varetages af ledelsen samt af to internationale koordinatorer, der underviser i udskolingen.
Sideløbende med Erasmus+ aktiviteterne har vi, på Vestermarkskolen, en international linje på tværs af klasserne i udskolingen, der indgår i skemaet om onsdagen. Denne linje er én ud af fire, som udskolingseleverne kan tilmelde sig.
 
3. marts 2017