I forbindelse med at Svendborg Kommune i 2007 blev Team Danmark elitekommune, forpligtede kommunen sig til at etablere idrætsskoler. Det var frivilligt for skolerne at deltage. 7 meldte sig, herunder Vestermarkskolen, der dengang hed Vester Skerninge Skole. At ikke alle skoler deltog, gav en mulighed for projektets forskere til at sammenligne børnene fra idrætsskolerne op imod børnene fra de skoler, der ikke deltog. Da det sidenhen viste sig, at resultaterne med idrætsskolerne var en succes, tilbød byrådet atter i 2012 de sidste skoler at deltage. Alle takkede ja, og derfor modtager alle elever på 0. - 6. årgang i Svendborg Kommune i dag ekstra undervisning i idræt. Alt dette gør Svendborgprojektet til Danmarks største og længstvarende idrætsskoleprojekt, og var også en af faktorerne der gjorde, at Svendborg Kommune blev kåret til årets idrætskommune 2008.

Hvad betyder det at være idrætsskole

At være idrætsskole betød dengang som nu, at alle elever i 0. - 6. skal modtage 6 lektioners idræt ugentligt i stedet for de kun to obligatoriske lektioner. Derudover betyder det, at eleverne regelmæssigt er blevet testet af forskere fra Syddansk Universitet. Testningen var mest intens de første 6 år af projektets levetid, men p.t. er der ikke planlagt nye tests, idet fokus lige nu er flyttet over på dagtilbudsområdet. Forskerne har blandt andet haft fokus på børnenes motoriske udvikling, rygproblemer, risikofaktorer i relation til livstilsygdomme og betydningen af fysisk aktivitet for indlæringen.

Vestermarkskolen som idrætsskole

På Vestermarkskolen er de 6 lektioners idræt sammensat sådan at man har to dobbelttimer, én udetime uden omklædning og én dansetime, ligeledes uden omklædning. Den ene dobbelttime er, for 4. årgangs vedkommende, svømning, og 5.+6. årgang har ikke dansetime, men i stedet to udetimer.
 
Dobbelttimerne giver mulighed for traditionel idræt, med tid til ro og fordybelse, og hvor idrætslærernes undervisning rækker meget længere end ved de blot to obligatoriske timer pr. klassetrin. Udetimerne, der kører hele året, opleves som meget velfungerende. Der bruges ikke tid på omklædning, og man er derfor hurtigt igang med undervisningen, der består af såvel traditionel idræt, som leg og bevægelse. Dansetimerne varetages af musiklærerne, hvor der både danses gamle traditionelle kredsdanse, samt mere moderne dans.

Idrætsfaciliteter på Vestermarkskolen

Vestermarkskolen har gode vilkår for idræt både ude og inde. Vi har store grønne udendørsområder, der appellerer til leg og bevægelse i både idrætstimer og frikvarterer. På skolen i Vester Skerninge har vi to fodboldbaner med mål i flere størrelser, samt et “atletikstadion” med løbebane, længdespringsgrave og tilløbsbaner til kast. Indendørs har vi en gymnastiksal med diverse redskaber, vi har en stor sal i kantinen, hvor der kan danses til levende musik, og så gøres der flittigt brug af den nærtliggende Vester Skerninge Hal, der primært benyttes til vores dobbelttimer i vinterhalvåret.
 
Forskellige idrætsformer i hhv. gymnastiksal, kantinen og i Vester Skerninge Hallen

Hvis du vil vide mere

På dette link, kan du læse meget mere om Svendborgprojektet: http://svendborgprojektet.dk/
 
10. maj 2017