Hvem og hvad er “Sydfynske Billedmagere”

Fænomenet “Sydfynske Billedmagere” kalder sig selv for et let organiseret sammenrend, man kan melde sig til. De opstod som en vandreudstilling i 1981, hvor den nye bank i Vester Skerninge havde et ønske om at få noget kunst på væggene. Blandt udstillerne var Niels Sinding, Birte Hansen, Hans Peter Hansen og Peter Madsen. De gik sammen om at flytte udstillingen videre til Den Frie Lærerskole, hvor Niels var ansat. Året efter genoptog de udstillingen. Denne gang på hhv. Den Frie Lærerskole og Vester Skerninge Skole, hvor Birte var ansat. Fra 1983 kørte udstillingen udelukkende på Vester Skerninge Skole med Birte som tovholder. Sådan har det kørt lige siden, dog er det i dag Birthe Jensen, der ligeledes er ansat på skolen, der har overtaget rollen som tovholder, og i mellemtiden har skolen ændret navn til Vestermarkskolen. Ud over tovholder, består de af en plakatgruppe, der omfatter Niels Sinding, Hans Peter Hansen og Peter Madsen, der alle har været med fra starten, og siden er Margit Høll, Jette Schapiro og Poul Sørensen kommet til, ligesom Birthe Jensen også er en del af plakatgruppen.

Udstillingen

Udstillingen beskrives som ucensoreret. Der er således plads til alle, der ønsker at udstille sin kunst, blot man er bosiddende på Sydfyn. Man kan tilmelde sig for et symbolsk beløb, der p.t. er kr. 50. Antallet af udstillende kunstnere er steget støt henover årene, kun begrænset af den fysiske plads. Omkring år 2000, var der ca. 70 udstillere, og de senere år har tallet ligget støt på ca. 90, hvoraf nogle har været med i alle årene, hvilket er med til at opretholde et godt sammenhold. Der ses desuden en god aldersspredning blandt kunstnerne; lige fra 15 år til 70+.
Udstillingen kan hvert år besøges henover to weekender, der ligger placeret omkring ultimo januar/primo februar. På åbningsdagen er der fernisering, hvor skolens leder holder åbningstalen. Derudover er der en taler udefra, der er repræsentant inden for kunst og kultur, og så er der gerne et lokalt musikalsk indlæg.
Falder man for noget af den udstillede kunst, er man meget velkommen til at købe det, men man skal blot være indforstået med, at kunsten skal blive hængende i hele udstillingsperioden, for at bevare en helstøbt enhed. Mange steder kan man tage et visitkort, hvis man overvejer at købe værker senere.
Enkelte kunstnere viser desuden, via åbne værksteder, hvordan de arbejder med deres kunst.

Plakaten og katalog

Et tilbagevendende fast punkt, er tilblivelsen af årets plakat. Plakatgruppen mødes i starten af januar for at arbejde på plakaten. Siden 1995 har plakaten været prydet med skiftende dyr, som Hans Peter er kunstneren bag. Han kommer således med et basisprodukt med årets dyr og informativ tekst, samt forskellige forslag til farvesammensætning. Derefter går arbejdet igang med at trykke de i alt 120 plakater i silketryk, hvoraf ikke to er ens. Der udleveres en plakat til hver udstiller, og så hænges der plakater op forskellige steder på Sydfyn. For mange er plakaten ligefrem gået hen og blevet et samlerobjekt.
I forbindelse med udstillingen udgives desuden et katalog med alle udstillernes navne, adresse m.v.

Lotteri og skolecafé

Ud over muligheden for at købe den udstillede kunst, vil der også være mulighed for at vinde værker, doneret af udstillerne. P.t. kan man købe et lod til kr. 10 og tre for kr. 20. Overskuddet fra lotteriet går til en kunstoplevelse til Vestermarkskolens elever, eller til kunstmaterialer til brug på skolen.
I mange år var det skiftende klasser, der solgte kaffe/te og kage til arrangementet, men i dag er det altid 7. årgang, der står for salget, for at tjene penge til deres “blå mandag”. Caféen plejer at være et meget velbesøgt mødested.

Udstillingen ud fra et læringsmæssigt perspektiv

Idet udstillingen løber over to weekender, vil det udstillede også stå fremme i den almindelige skoletid. Det udnyttes naturligt i den daglige undervisning, og i udstillingsperioden ser man derfor ofte eleverne med papir og pen foran det udstillede, hvor de, ud fra forskellige teknikker, tolker videre på værkerne.
Også op til udstillingen arbejdes der med kunst. I billedkunstlokalet i kælderen, vil der således kunne ses værker fra alle elever fra 0.-5. klasserne. Ligeledes vil der være en udstilling fra udskolingens KREA hold. I år er temaet i afdelingen for “de unges kunst”, “fjer”.

Læs mere her:

http://sydfynskebilledmagere.dk/
 
 
Årsplakaterne i kronologisk rækkefølge fra 1982 til 2017. 1981 mangler.
 
26. januar 2017