ÅRSBERETNING  2017 – 2018

 

Skoleåret 2017 – 2018 er ved at gå på hæld, så derfor er der blevet en udarbejdet en årsberetning, som foreligger her.

Skoleåret har overordnet med skolebestyrelsens (SB) øjne båret præg af et travlt skoleår med mange store og mindre store bolde i luften.

SB arbejdede i august 2017 med arealeffektivisering hvilket bl.a. betød, at skolen fik et nyt bibliotek i det folkebiblioteket og skolebiblioteket blev lagt sammen. Dette skete den 4. september 2017, og det var virkelig et stort løft for skolen og dens elever.

Derudover blev der arbejdet med, om skolen fremover også skulle huse områdets dagtilbud, og flere undersøgelser desangående blev foretaget. Indtil videre er planerne dog blevet skrinlagt i hvert fald for en stund. Det kunne være et stort aktiv både for skole og dagtilbud at få begge aktiviteter til at foregå på samme matrikel.

Af sager, som ikke har med fysiske forhold at gøre kan nævnes, at SB har brugt en del tid på arbejdet med en ny antimobbestrategi, og ikke mindst den klageadgang, man som forældre skal følge, hvis ikke man er enig i den handleplan, som skolens ledelse har udarbejdet for at komme problemet til livs.

Derudover har skolen været udfordret af de trafikale forhold omkring skolen, ved af og påsætning af elever samt den store og trafikerede Fåborgvej.

SB har haft rettet henvendelse til myndighederne, Vejdirektoratet samt Fyns politi, ligesom sagen har været oppe i pressen.

Der arbejdes på sagen, men indtil videre må skolens dygtige skolepatrulje være meget opmærksomme i deres arbejde, hvilket de også er.

Endvidere har skolebestyrelsen arbejdet med retningslinjer for alkohol på skolen i forbindelse med elev -og forældrearrangementer. Her har skolebestyrelsen en helt klar holdning, og det er, at der ikke serveres/nydes alkohol på skolen ved ovennævnte arrangementer. Det er dejlig konkret at arbejde ud fra.

Skolens elevråd har været meget aktivt året igennem med store og mindre store initiativer, noget har været drøftet i skolebestyrelsen, andet har skolens ledelse og lærere taget sig af, men dejligt med et aktivt elevråd.

I forhold til arbejdet med kommunens forvaltning, så har skolebestyrelsesmedlemmer sammen med skolens leder deltaget i de såkaldte dialogmøder med de kommunale politikere. Disse møder bliver der afholdt fire af i hvert skoleår.

Skolens bestyrelse har også forholdt sig til skolens progressionsrapport, der afspejler eleverne progression + - i visse fag og på visse klassetrin. Ligeledes har SB forholdt sig T2, en stor faglig og trivselsmæssig undersøgelse, ligesom vi har været inde over undervisningsministeriets trivselsrapport, hvor resultatet foreligger primo maj 2018.

 

Efter jul har skolebestyrelsen haft en del fokus på skolebestyrelsesvalget, som finder sted i foråret 2018, og her er det lykkedes at få valgt en fin bestyrelse på 7 forældre samt 7 suppleanter til skolebestyrelsen, fuldstændigt ligesom det er foreskrevet. Det er dejligt, at det er på plads til en ny 4-årig periode, begyndende august 2018.

Skolen er udfordret af lave klassekvotienter samt faldende elevtal, og det betyder at skolen ved en kommunal garantiordning får tilført lidt ekstramidler, således at skolen har et økonomisk råderum, som skulle sikre skolens drift, om end det er meget svært.

Skolen har således måtte regulere i antal ansatte lærere og pædagoger til kommende skoleår, således at der er tre lærere og en pædagog mindre på skolen til næste skoleår, og dette vil få indflydelse på skolens dagligdag fremover. SB følger sagen med stor interesse.

Endelig har SB arbejdet en hel del med et nyt dannelsesbegreb på skolen. Dette er et stort og komplekst arbejde, som kræver stor involvering fra alle parters side, skolebestyrelse, ledelse, personale, elever og forældre.

Vi er ikke i hus med dette arbejde, men vi tænker, at det skal fortsætte i den nye skolebestyrelse.

Til sidst vil vi lige nævne skolens store dimissionsfest for vore afgangselever. Her har skolebestyrelsen foreslået, at selve arrangementet slankes en ligge smule, så det hele løber af stablen på en festlig og fornøjelig måde af ca. 2 timers varighed.

 

Således berettet maj 2018.

 

Christina Stavnsbjerg                                                                         Finn Næshave

Skolebestyrelsesformand                                                                skoleleder