REFERAT TIL SKOLEBESTYRELSESMØDE VESTERMARKSKOLEN DEN 12.juni 2018 Kl. 16.30 – 18.00

Skolebestyrelsesmøder

 

Punkter

Sagsfremstilling

Indstil-

linger

Referat

  1. Valg af ordstyrer

 

 

 

Svend Thorsen

  1. Godkendelse af referat

 

 

Referat fra maj godkendes ved næste skolebestyrelsesmøde.

  1. Nyt fra elevråd

 

MA

Nogle elever tager til folkemøde på Bornholm.

  1. 9.årgangs dimission

Indhold og form

 

FN

Dimission er d. 26/6 kl. 19:00.

Udskolingen gennemgår tidsplanen og indhold.

5. klasserne underholder stadig med musikalske indslag.

 

  1. Økonomi kommune

Besparelser nu og senere.

Orientering

FN

Der skal spares 10 mil. På Børn- & Ungeområdet

Der ses på klassekvotienten og garantitildelingen. Endelig afgørelse falder i september.

  1. Overlevering til – og introduktion af den nye skolebestyrelse

Hvordan og hvornår?

Christina /Svend

Den nye bestyrelse skal have overblik over principperne.

Introduktionskursus i kommunen kan blive relevant

Der er bestilt en håndbog for de nye skolebestyrelsesmedlemmer.

Der holdes konstitueringsmøde mandag d. 18. juni.

  1. Budget 2018

Bilag er fremsendt

FN

Finn Næshave gennemgår budgettet.

  1. T 2

Overordnet afrapportering

FN/SB/MV

Mimi Visbjerg gennemgår datamaterialet,T2, for hele Vestermarkskolen.

  1. Meddelelser

Formand

Personale

Forældrevalgte

Skoleleder

 

Formand:

Intet at berette.

 

Personale:

Afvikling af prøverne på 9. årgang.

 

Ok 18. Et stort ja ved afstemning.

 

Forældrevalgte:

Intet at berette.

 

Skoleleder:

Godt på plads med næste års planlægning.

Skemaet bliver frigivet primo uge 27

Dialogmøde 19/9 er på Vestermarkskolen.