Blokdag

Eleverne fra 0. - 6. årgang har én ugentlig blokdag, som går fra kl. 9.45 - 14.00. Dette er typisk en fagdag. Målet er, at eleverne får mulighed for at fordybe sig, tage ud af huset, få en mere varieret dagligdag, arbejde på tværs af klasserne, lære på en andre måder – eksempelvis ved at tage undervisningen ud af klasserummet og meget mere.
Det gode ved blokdagene er, at samarbejdesmuligheden og tiden er tilgodeset skemateknisk, så der kan være et øget samarbejde på tværs af klasser og årgange, samt tidkrævende aktiviteter kan lægges på blokdagen. Tillige bliver skoledagen mere sammenhængende, da der ikke er så mange fag- og lærerskift.

Da blokdagen ligger på samme tid i faseteamene kan man tage akutopståede vanskligheder op eksempelvis drillerier, trivsel eller lign.

Blokdagen danner grobund for at gøre eleverne klar til linjedagen som er i udskolingen.