Blokdag

Eleverne fra 0. - 6. årgang har én ugentlig blokdag, som går fra kl. 9.45 - 14.00. Dette er typisk en fagdag. Målet er, at eleverne får mulighed for at fordybe sig i et bestemt fag, tage ud af huset, få en mere varieret dagligdag, arbejde på tværs af klasserne, lære på andre måder – eksempelvis ved at tage undervisningen ud af klasserummet og meget mere.

Fordelene ved blokdagene er, at samarbejdesmuligheden og tiden er tilgodeset skemateknisk. Det betyder øget mulighed for samarbejde på tværs af klasser og årgange, samt at tidskrævende aktiviteter kan afvikles. Tillige bliver skoledagen mere sammenhængende, da der ikke er så mange fag- og lærerskift.

Da blokdagen ligger på samme tid i faseteamene kan man tage akutopståede vanskeligheder op; eksempelvis drillerier, trivsel eller lign.

Blokdagen danner desuden grobund for at gøre eleverne klar til linjedagen der venter i udskolingen.