Faktuelle oplysninger

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 
  • Samlet elevtal pr. 01-10-2014:  356 elever
  • Samlet elevtal pr. 04-11-2014:  356 elever

  •  
    Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

 

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
  • Indskolingen (0.-2. klasse): 18,5 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 17,9 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 17,8 elever pr. klasse